• Strona główna Negotrust
  • Negotrust-WorkSolutions
  • System Raportowania
  • Facebook

Będą pieniądze na pomoc bezrobotnym

Resort finansów przekaże w najbliższych tygodniach ministrowi pracy środki z Funduszu Pracy - poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk, cytowana w komunikacie po piątkowym posiedzeniu zespołu Komisji Trójstronnej ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

- Minister Hanna Majszczyk w swym wystąpieniu poinformowała, że Ministerstwo Finansów traktuje kwestię Funduszu Pracy jako priorytet. W tej sprawie współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Komisji Trójstronnej.

Dodano, że "w związku z potrzebą interwencji, związanej z pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy, w najbliższych tygodniach Ministerstwo Finansów, po przeanalizowaniu sytuacji finansów publicznych, przekaże Ministrowi Pracy dalsze środki z Funduszu Pracy". W komunikacie nie podano jednak, o jaką chodzi kwotę.

Wskazano w nim natomiast, że strona społeczna chce powołania, w ramach zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy.

Ponad to wstępnie ustalono, że propozycja zmian zmierzałaby w kierunku wyłączenia Funduszu Pracy z finansów publicznych oraz wprowadzenia przepisów ustanawiających organ kontroli, np. Radę Nadzorczą Funduszu Pracy.

W ubiegłym tygodniu minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że do połowy lipca resort skieruje do ministra finansów wniosek o uwolnienie środków z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem

- Przygotowujemy bardzo skrupulatny wniosek. Chcemy wskazać cele, na które przekażemy te pieniądze. Zostanie on złożony do połowy lipca - zapowiedział.

Według wcześniejszych informacji resort pracy może wnioskować o 300-400 mln złotych.

Zobacz wszystkieDo strony głównej