• Strona główna Negotrust
  • Negotrust-WorkSolutions
  • System Raportowania
  • Facebook

Najszybszym i najprostszym sposobem zgłoszenia jest wypełnienie zamieszczonego przez nas formularza lub przesłanie gotowego CV.

Dokumenty aplikacyjne można przesłać do nas także pocztą tradycyjną, faksem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak napisać CV w poprawny i atrakcyjny dla potencjalnego Pracodawcy sposób, zapoznaj się ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej:

Krok 01

Na początku umieszczasz swoje dane personalne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, data urodzenia, e-mail) potem precyzujesz swoje wykształcenie oraz ukończone szkoły(datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek.

Warto zaznaczyć także ukończoną specjalizację zawodową lub naukową, wiodące przedmioty na studiach lub w szkole zawodowej, ewentualnie tematykę pracy magisterskiej)

Krok 02

Następnym etapem będzie doświadczenie zawodowe (w tym także inne doświadczenie jeśli są w jakikolwiek sposób powiązane z pracą, o którą się ubiegasz).

Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków.

Krok 03

Ponieważ nie zawsze nazwy stanowisk oznaczają to samo, ważne jest zaznaczenie zakresu obowiązków, jaki mieliśmy w poprzednich pracach. Należy w kilku punktach, równoważnikami zdań, wymienić, jakie zadania się wykonywało.

Krok 04

Następne w kolejności będą znane języki oraz dodatkowe umiejętności tj.: obsługa komputera czy umiejętność prowadzenia samochodu (należy wymienić kategorieprawa jazdy jakie posiadamy).

Krok 05

Jeśli chodzi o języki obce, to podajemy stopień ich znajomości - w mowie i piśmie.Warto wspomnieć o kursach odbytych za granicą i certyfikatach potwierdzających nasze umiejętności.

Na końcu nie zaszkodzi podać krótką informację o swoich zainteresowaniach