• Strona główna Negotrust
 • Negotrust-WorkSolutions
 • System Raportowania
 • Facebook

Dlaczego warto zaufać Grupie Negotrust?

Naszym podstawowym celem jest obniżenie kosztów działalności Klienta. Jak to robimy? Przede wszystkim skutecznie obniżamy koszty personalne, a więc wydatki związane z selekcją i rekrutacją. Zajmujemy się szeroko rozumianą opieką formalno prawną i nieustannie monitorujemy działania naszych pracowników. Dzięki tymczasowemu zatrudnieniu przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny może elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku dostosowując się do sezonowego lub okresowego trybu pracy. Pozwala to także na rozwiązanie problemu zastępstwa nieobecnych pracowników oraz wspomaga stały personel w realizacji zadań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

 

Dlaczego my?

- Zoptymalizujemy Państwa koszty związane z zarządzaniem kadrami.

- Zaoszczędzimy Państwa czas dzięki kompleksowości naszych usług.

- Pomożemy w efektywnym doborze kadr co zapewni szybki rozwój firmy.

- Zawsze szybko i skutecznie zareagujemy na Państwa potrzeby kadrowe.

- Przykładamy dużą wagę do rozumienia biznesu klienta i nawiązania z nim długofalowej współpracy.

 

Nasze usługi:

- Rekrutacja i selekcja pracowników

Polega na pozyskiwaniu przez Agencję Negotrust Work Solutions kandydatów oraz rekomendowaniu najlepszych z nich do pracy na odpowiednie stanowiska. Usługa ta ma zastosowanie w rekrutacji zarówno wysokiej klasy managerów, specjalistów, dyrektorów, jak również w przypadku pracowników produkcyjnych czy magazynowych.

Zakres usługi obejmuje: analizę bazy danych Agencji, zamieszczenie ogłoszeń (prasowych, internetowych, innych), poszukiwanie kandydatów metodą direct search, analizę i segregację aplikacji, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych, wybór najlepszych kandydatów.

 

- Praca tymczasowa

Rozwiązanie to polega na kierowaniu pracowników zatrudnionych w Agencji Pracy Negotrust Work Solutions do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika. Pracownicy tymczasowi realizują wyłącznie zlecone usługi, wyszczególnione w zamówieniu przez kontrahenta Agencji.

Agencja Pracy Negotrust Work Solutions jest gotowa do dostarczenia dużej liczby Pracowników zarówno w długich, jak i krótkich okresach czasu. Stosujemy formy zatrudnienia uwzględniające stosowanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

 

- Outsourcing procesów

Dzięki temu nasi Klienci koncentrują się na swojej głównej działalności, przekazując nam odpowiedzialność za następujące procesy:

 • kompletacja zamówień: zbieranie towaru wg zamówień, układanie na paletach, w pojemnikach lub kartonach, przygotowywanych do wysyłki,
 • co-manufacturing: montaż prosty produktów i półproduktów; operacja zarówno w procesach produkcyjnych jak i magazynowych, polegająca na złożeniu z kilku elementów jednego produktu lub komponentu, często łączona z pakowaniem i etykietowaniem,
 • obsługa dostaw – rozładunki: rozładunki towaru z dostaw w kontenerach lub naczepach, obejmujące duże liczby kartonów luzem lub na paletach, często wymagających segregowanie lub kontroli jakości,
 • doradztwo/konsulting: analizy przepływów towarowych i organizacji magazynów, projektowanie nowych rozwiązań, audyty istniejących, doradztwo w wyborze wyposażenia i oprogramowania.

 

- usługi kontroli jakości

Usługi Kontroli Jakości przeprowadzane przez pracowników Negotrust Sp. z o.o. jest wydajną, tanią i skuteczną metodą zmniejszenia ilości wadliwych komponentów, a zarazem zmniejszenia ilości reklamacji od producentów czy dostawców.

Do głównych usług związanych z kontrolą jakości należą:

 • Sortowanie i naprawa komponentów – selekcja, inspekcja i naprawa komponentów na każdym etapie cyklu produkcyjnego.
 • Rezydentura – stanowi szybką reakcję na problemy zidentyfikowane podczas kontroli. Obejmuje weryfikację wady, analizę ogólną, natychmiastowy kontakt z dostawcą celem przekazania informacji, wspólne opracowanie planu działania.
 • Podmontaż / produkcja – objęcie przez nasz zespół dedykowanych zadań w procesie produkcji, w tym także odpowiedzialność za proces i jakość wyrobu.
 • Zabezpieczenie wyrobu gotowego – niezależna kontrola jakości wyrobu finalnego, eliminująca nieprzewidziane koszta związane ze skargami od Klientów końcowych.
 • Kontrola z zakresu CSL I i II – obiektywne i niezależne stanowisko kontroli z zakresu CSL, umożliwiające przedsiębiorstwom przestrzeganie wewnętrznych procedur.

 

- dystrybucja profesjonalnych narzędzi pomiarowych

Grupa Negotrust oferuje zakup profesjonalnych przyrządów kontrolno pomiarowych renomowanych firm poprzez internetowy sklep dostępny pod adresem www.sklep.negotrust.pl .